متن آهنگ 1111 ازا Ezza [کورس] دیوونم شدم دیوونه ی اون چشای بی رحم دیوونه شدم انقد نگو یه روز از پیشت میرم دیوونم شدم دیوونه ی اون چشای بی رحم دیوونه شدم انقد نگو یه روز از پیشت میرم [ورس یک] میخوای بری برو هی انقد نکن تهدید هی از چی میترسی تو ای تموم شد همه چی حیف...

بیشتر بخوانید