متن آهنگ جز محسن چاوشی

متن آهنگ جز محسن چاوشی

متن آهنگ جز محسن چاوشی من بی تو چیزی نیستم ، جز پرده ی بی آفتاب ، جز رختخواب کهنه و لیوانِ آب و قرصِ خواب من ، بی تو چیزی نیستم جز خونه یِ بی پنجره جز آدمی که غُربتش از مرگ طولانی تره من ، بی تو چیزی نیستم جز چند تا ابرِ بی قرار من ، بی تو چیزی نیستم جز آه ، جز گرد و...

بیشتر بخوانید
متن آهنگ قهوه قجری محسن چاوشی

متن آهنگ قهوه قجری محسن چاوشی

متن آهنگ قهوه قجری محسن چاوشی گاهی بهونه ی هوسی باشم یا پشتِ میله ی قفسی باشم من راضی ام به هر چه تو میخواهی ترجیح میدهی چه کَسی باشم ؟ من خام بودم و تو پُرم کردی با اینکه از تو خاطره ام خالیست مَردی که روبروی تو میخواند جز یک نوار پُر شده چیزی نیست دیوارِ دورِ خانه...

بیشتر بخوانید
متن آهنگ دزیره محسن چاوشی

متن آهنگ دزیره محسن چاوشی

متن آهنگ دزیره محسن چاوشی دستمو بالا گرفتم ، توو ضیافت اسیری تا تو تا آخرِ دنیا ، سرتو بالا بگیری دستمو بالا گرفتم ، تا توو قلبت پا بگیرم تا ببینی با چه عشقی ، این شکستو میپذریم تو یه طوفان من جزیره ، من ناپلئون تو دزیره جز تو کی میتونست از من ، همه دنیا رو بگیره همه...

بیشتر بخوانید
متن آهنگ او محسن چاوشی

متن آهنگ او محسن چاوشی

متن آهنگ او محسن چاوشی تاج گذاری کند ، آمده کاری کند بت شکند شاهِ ما ، بنده نوازی کند ما بنوازیم نیست ، ناز بتِ بت شکن بت بنوازد هر آن ، چنگ به سازی کند آمده با قصد خود ، هرچه بتِ قادر است با تبرش یک نفس ، دست درازی کند خویِ علی خویِ او ، رویِ علی رویِ او دست به زانو...

بیشتر بخوانید
متن آهنگ شرح الف محسن چاوشی

متن آهنگ شرح الف محسن چاوشی

متن آهنگ شرح الف محسن چاوشی زنده کنی جان من ، جانِ چو تفتان من روح دهی مرده ام ، مرده یِ گریانِ من ای همه جانِ من ، رونق دُکان من کی بگشایی دری ، بر درِ زندان من اشک امانم برید ، بغض گلویم درید کاش فراوان شوید ، بر شبِ بارانِ من ریحِ شما را فقط ، خود بدهی رایح ها هیچ...

بیشتر بخوانید
متن آهنگ طاق ثریا محسن چاوشی

متن آهنگ طاق ثریا محسن چاوشی

متن آهنگ طاق ثریا محسن چاوشی من جلدِ تو هستم ، بر بامِ تو هستم تو شمسِ منی من ، خورشید پرستم مغارب همه اندوه ، اندوهِ غروبت ای قبله ی مشرق ، ثنا گویِ تو هستم ای نایِ گلویت ، هم جام مِی داوود حکم آنچه تو گویی ، من لالِ تو هستم گنجشکِ گلویم ، شرح است چو منصور بر دارِ تو...

بیشتر بخوانید
متن آهنگ شدت میدان محسن چاوشی

متن آهنگ شدت میدان محسن چاوشی

متن آهنگ شدت میدان محسن چاوشی عرش به زانو شده پیر سیه مو شده سنگ ز روی خوشش ، خود به زبان آمده از جبروتش به خود کوه به آتش مذاب کوری آتش برِ ، کور و کران آمده شدت میدان رَسید ، سرخ شهیدان رَسید بر سر شیطان دلیر ، تیغ کشان آمده تازه و شاداب خود ، از برِ یار آمده بوی...

بیشتر بخوانید
متن آهنگ همگناه محسن چاوشی

متن آهنگ همگناه محسن چاوشی

متن آهنگ همگناه محسن چاوشی الا دختر تو مادر داری یا نه نشونی از بردار داری یا نه همون بوسی که دادی تووی دالون نمیدونم بخاطر داری یا نه شبِ تاریک و مهتابم نیومد نشسته‌م تا سحر خوابم نیومد نشسته‌م تا دمِ صبحِ قیومت قیومت اومد و یاروم نیومد سه روزه رفتی و سی روزه حالا...

بیشتر بخوانید
متن آهنگ علی محسن چاوشی

متن آهنگ علی محسن چاوشی

متن آهنگ علی محسن چاوشی کَشان کشان تو مرا کی بکشانی به نور نشان بده ، تو مرا تا که نخفتم به گور نگو روم ، نگو تا جان بنیفتد شمار بیا و تا ، که شوم از نفست چون بهار امان بده که نفس تازه کنم جانِ جان جوان بده ، که رود پیر ز جانم دَوان روح دمم ، که شوم از تن خاکم جدا نوح...

بیشتر بخوانید
متن آهنگ حسین محسن چاوشی

متن آهنگ حسین محسن چاوشی

متن آهنگ حسین محسن چاوشی از دور ندا داد برادر برده اند سر و دست و تنم را بستند به ناحق ره حق را کشتند گلویِ نفسم را دستی که بدادی به خدایت دستان خدا بود بریدند آن دست ببرَد سر هر را خشکانده همه کار و کسم را بی دست به دیدار خدا شو خود مست به دیدار خدا شو سیراب شوی از...

بیشتر بخوانید
متن آهنگ عباس محسن چاوشی

متن آهنگ عباس محسن چاوشی

متن آهنگ عباس محسن چاوشی پرسید زِ من ، دستِ نهیفم خود برکَنم از، نزدِ شما تا دستی شوم از آنِ کسی که بی دست چو دستانِ خدا بود من دست بدادم و بگفتم خود پَر بکَش از ما و سلامم بر او برسان، بوس دو دستش دستی که از ایشان به جدا بود از هر طرفش نیزه رسیده است دست در تنِ عباس...

بیشتر بخوانید