متن آهنگ چمدون از کامران مولایی

متن آهنگ چمدون از کامران مولایی

متن آهنگ چمدون از کامران مولایی ♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫♫ باورم نمیشه چی میبینم چمدونتو داری میبندی به همین،زودی از یادت رفت که قسم خوردی به من پا بندی باورم نمیشه چی میبینم باورم نمیشه داری میری تو با رفتنت داری باورمو به وفاداری ازم میگیری چمدون،سفر،قطار،دلتنگی دردِ دور،...

بیشتر بخوانید
متن آهنگ از معبد تا کعبه کامران

متن آهنگ از معبد تا کعبه کامران

متن آهنگ از معبد تا کعبه کامران [ورس یک] چند هزار ساله ول معطلیم پی والاترین مذهب و پیغمبریم پیشواها ظاهرا پاک و فکرا پلید توهم با این جریان برو جلو عبرت نگیر درست وقتی شدم پابند دین فهمیدم هرگز دیگه برام آینده نیست شمام اگه میخواین همون بهم کافر بگین ولی معلوم میشه...

بیشتر بخوانید
متن آهنگ کوچ کامران

متن آهنگ کوچ کامران

متن آهنگ کوچ کامران باید کوچ کرد ، از این آدما با این باوراشون ، با این عادتاشون ولی تو ، بخواب راحت آروم آخ، چرا نمیگذره ساعتا خستم از این حالتا دیگه دارم میرسم به آخراش خستم، از این بایدا از این روتین لعنتی خستم زندگی بردمون هر وَری خستم از اینکه هردفعه میخوام شعر...

بیشتر بخوانید