متن آهنگ قول کیان پورتراب

متن آهنگ قول کیان پورتراب

متن آهنگ قول کیان پورتراب سرمو میگردونم سمت پایین هیچی این دور و ور واسم نبوده! همیشه سعی نداده جواب گاهی میشه گاهی بی نتیجه مونده! راضی نکن منو به موندنم چون راهی غیر رفتن واسم نمونده دلیلشم به هیچکس نگو بذا بگن که رفت و کم آورده ش… هر چی گذشت بذار تو گذشته باشه هر...

بیشتر بخوانید
متن آهنگ اخبار کیان پورتراب

متن آهنگ اخبار کیان پورتراب

متن آهنگ اخبار کیان پورتراب دارم میشنوم ، ولی نمیفهمم دارم میشنوم ، ولی نمیفهمم نمیفهمم ، ولی نمیفهمم دارم میشنوم ، دارم میش … ولی نمیفهمم دارم میشنوم ، ولی نمیفهمم دارم میشنوم ، ولی نمیفهمم نمیفهمم متن آهنگ کیان پورتراب به نام اخبار آسوده وب - متن...

بیشتر بخوانید
متن آهنگ دایره وار کیان پورتراب

متن آهنگ دایره وار کیان پورتراب

متن آهنگ دایره وار کیان پورتراب روز ، شب روز ، شب روز ، شب روز ، شب شب دایره وار ، دایره وار دایره وار ، دایره وار دایره وار ، دایره وار روز ، شب دایره وار ، دایره وار روز ، شب دایره وار ، دایره وار روز ، شب دایره وار ، دایره وار روز ، شب دایره وار ، دایره وار روز ،...

بیشتر بخوانید
متن آهنگ تموم میشن کیان پورتراب

متن آهنگ تموم میشن کیان پورتراب

متن آهنگ تموم میشن کیان پورتراب تموم میشن ، مثِ ابرها چه باز میشن ، تموم میشن مث یه خواب ، که آب میشن تموم میشن ، مث زخم ها جدا میشن ، این بار از پشتِ اون همه ابر که رو ما سایه انداختن میاد بیرون آفتابِ گرم میدونم این بار یشتر از هر وقتی میدونیم قدرِ همو بیشتر از...

بیشتر بخوانید
متن آهنگ طاقتم زیاده کیان پورتراب

متن آهنگ طاقتم زیاده کیان پورتراب

متن آهنگ طاقتم زیاده کیان پورتراب سرم بالا رو ابرا من توو این اتاق جا نمیشم میدونم که یه روزِ زود دوباره با خودم اندازه میشم من طاقتم زیاده من طاقتم زیاده من طاقتم زیاده من طاقتم زیاده متن آهنگ کیان پورتراب به نام طاقتم زیاده آسوده وب - متن...

بیشتر بخوانید
متن آهنگ سایه ها کیان پورتراب

متن آهنگ سایه ها کیان پورتراب

متن آهنگ سایه ها کیان پورتراب یه سایه جلو پام اون گرم آفتاب و من سرده جام داره میپیچه به پام دیده خوابی تاریک انگار برام میکشونه من رو تا لب چاه اما نبود تازه،نیست تازه برام فقط واینستا بین راه، واینستا بین راه بین راه … این سایه های شوم که ما گرفتارشیم مارو میکشن به...

بیشتر بخوانید