متن آهنگ بگو به باران آرمان گرشاسبی

متن آهنگ بگو به باران آرمان گرشاسبی

متن آهنگ بگو به باران آرمان گرشاسبی بگو به باران ببارد امشب، بگو بگو به باران ببارد امشب بشوید از رخ غُبار این کوچه باغ ها را که در زلالش سحر بجوید ز بی کران ها حضور ما را که در زلالش سحر بجوید ز بی کران ها حضور ما را به جست و جوی کرانه هایی که راه برگشت از آن ندانیم...

بیشتر بخوانید
متن آهنگ برمیگردم آرمان گرشاسبی

متن آهنگ برمیگردم آرمان گرشاسبی

متن آهنگ برمیگردم آرمان گرشاسبی غرق غربتم لحظه لحظه یِ، هر دقیقه ای که بی تو طی شود خسارت است اگر چه خانه در اسارت است بمیرم که بی من چه جُوری کشیدی به چَشمت چه دیدی برمیگردم کمی بمان، بر میگردم حتی زخمی و نیمه جان، بر میگردم حتی اگر فرشته ات، اهریمن شد از دستش...

بیشتر بخوانید
متن آهنگ تو را جویم آرمان گرشاسبی

متن آهنگ تو را جویم آرمان گرشاسبی

متن آهنگ تو را جویم آرمان گرشاسبی تو میروی و دیده ی من مانده بر آهت ای ماهِ سفر کرده خدا پشت و پناهت ای روشنیِ دیده سفر کردی و دارم از اشکِ روان آینه ای بر سرِ راهت آن شبنم افتاده به خاکم که ندارم بال و پرِ پرواز به خورشید نگاهت آیینه ی بختت ، سیهِ من شد و دیدم آینده...

بیشتر بخوانید