شهید‌ا لات بودن؟ شهید‌ا لات بودن؟! اصلاً چرا خار داره گل؟ راستی حیوون چارپا هم شاخ داره خب ولی حتی فکر نمی‌کنم لات باشه گرگ مقابله به مثله ، یه حسه مشترک بین کرگدن و خرسه از طبیعت یه ارثه وقتی حقوق بشره قصه عدالت یه ژسته طلسمه حرصت درمیاد و لباسو جر می‌دی و اسلحه‌ته...

بیشتر بخوانید