متن آهنگ هنوزم وانتونز یه سرم این طرفی نزن ‎به هر کی میپرستی قسم ‎هر چی میزنم نی بسم ‎نه نه نه نمیشه حرفش هم نزن ‎نمیخوام بگیره پَرت به پَرم ‎بگیره پرت به پَرم ‎نمیخوام بگیره پَرت به پَرم ‎عمراً من که دیگه دستتم ندم ‎هنوزم نمیشه ازت بکَنم ‎هنوزم اسمت که میاد میپرم...

بیشتر بخوانید