متن آهنگ کدر دانیال [ورس یک] کی میچرخونه گردونه شانس و اوس کریم میشناسی منِ شرورِ لاتو با من یکی ارزون حساب کن شات پُر کنم برات هر رو یه آ*جو سلیقه ام میگه جنگ خوبه فانتوم میدونی که بد تومه هاردکور انقدر که عصبیم کنن بچرخونم فرمونِ کارد و پادگانی که میکنه سرجوخه آشخور...

بیشتر بخوانید