متن و ترجمه موزیک Heart Attack از Enrique Iglesias Loving You Was Easy آسون بود عاشق بودن تو Thought you’d never Leave me yeah , yeeah فکر میکردم هرگز ترکم نمیکنی ، آره ، آرههه Wrapped Around My finger انگشتانم پیچیده شده بود دورت (تو مشتم بودی) See You when i See you...

بیشتر بخوانید